INSTRUMENTO SA PANANALIKSIK THESIS

On television, it is perhaps harder to slide a hidden meaning into a news piece — instead, because of the immediacy of oral language, the message is plain for all to see. All of this leads to certain blind spots that are not there in newspapers. I do not feel like I should have to cite the numerous studies done showing that people who consume print media as opposed to televised media are far more informed on average because it should be common sense. It provides the details that the nightly news often skips out on as well as avoiding most of the same grotesque accompanying images. In the effort to adhere to their policy of sensationalism the televised media loses the majority of discriminating viewers who prefer to hear facts instead of speculation, policies instead of personalities and objective analysis instead of emotional reactionism. Metodolohiyang PAgsasaliksik 15 1. By extension those businesses own politicians or at least are owed many favors by them for the campaign money they invested in their campaigns.

When a news anchor goes to a reporter in the field, that reporter is as close to a print news reporter as the two media can get. If someone in the spotlight dares to criticize them they distort their words to the end of the earth. Isinasaalang-alang lamang dito ang opinyon ng mga estudyante ng kursong Mass Communication sa loob ng paaralang La Verdad Christian College Caloocan. The unadulterated, objective message of the article is stated in the headline, but the true message is in the text. Ang paghahambing sa dyayo at telebisyon bilang instrumento ng midya sa pagpapahayag ng balita, ay isa sa mga tatalakayin sa pananaliksik na ito. On television, it is perhaps harder to slide a hidden meaning into a news piece — instead, because of the immediacy of oral language, the message is plain for all to see. One is created as spectacle, the other as an extension of true curiosity about the world around us.

  CSULB THESIS DEADLINES

Idagdag pa ang katotohanan na ang makabagong teknolohiya ay nagagamit na sa larangan ng pagbabalita. Kahalagahan ng Pag-aaral 4 4.

Mahalagang malaman natin ang balita dahil sa panahon ngayon, maraming pagbabago at nmahahalagang pangyayaring nagaganap.

Kabanata 3: Metodolohiya ng Pananaliksik by Carlo Toquero on Prezi

Ulat at Pagtatalakay 24 1. Pamamaraan ng Pagkalap ng Datos 20 5. Nais ng pananaliksil na ito, na maipakita ang kahalagahan ng dyaryo at telebisyon pagdating sa pagbabalita. This increases the advantages of the medium exponentially.

Ito ay isang uri ng panitikan na nagbibigay impormasyon ukol sa mga napapanahong pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. In the effort to adhere to their policy of sensationalism the televised media loses the majority of discriminating viewers who prefer to hear facts instead of speculation, policies instead of personalities and objective analysis instead of emotional reactionism.

Kaya mahalagang pag-aralan ang mga pinagkukunan nito, dapat na makatiyak na mga tamang impormasyon ang kanilang nakukuha. Log In Sign Up. The unadulterated, objective message of the article is stated in the headline, but the true message is in the text. Layunin ng Pag-aaral 3 3.

instrumento sa pananaliksik thesis

After awhile for many viewers it all sort of blurs together until they get to the one thing that affects them directly-the weather. Log In Sign Up. Because one is in print and the other is in your face. As the first hour cable news outlet, CNN is a primary source of news for many Americans. Most instrumdnto who own computers the majority of us read their newspapers online.

Sa papaanong paraan nakatutulong ang dyaryo at telebisyn sa pag-aaral ng mga estudyante? Ito ay isang uri ng panitikan na nagbibigay impormasyon ukol sa mga napapanahong pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Curious people in this day pananalimsik age are more didactic than ever. The differences in newspaper and television reporting may seem obvious, but the complexities surrounding the two media must be considered.

  THESIS OF GCUF

instrumento sa pananaliksik thesis

It concerns elite personalities; It is negative; It is recent; Or it is surprising Fiske Balita tungkol sa pulitika, isports, ghesis ng panahon at marami pang iba. A newspaper can be pannanaliksik up and read at your leisure. One is created as spectacle, the other as an extension of true curiosity about the world around us.

Bilang isang Pilipino at mamamayan ng nating bansa, ay gusto nating nalalaman kung ano na ang kalagayan ng ating bansa at buong mundo. In the election a study was done showing: Sinagot ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod na katanungan: Delos Reyes, sa pagbabahagi niya ng kanyang kaalaman at kahusayan upang matagumpay at maayos na maihayag ang nilalaman ng pananaliksik na ito, Sa pamilya at kaibigan ng mananaliksik, sa kanilang walang sawang pagsuporta at sa pagbibigay ng inspirasyonat pagsuportang pampinansyal upang maipagpatuloy ang pag-aaral na ito, At higit sa lahat sa Panginoong Dios, sa pagbibigay ng lakas at mabuting pangangatawan upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito.

Click instgumento to sign up.

Ito ay isang uri ng babasahin na naglalaman ng mga napapanahong balita. Skip to main content. Soriano at Kuya Daniel S.

instrumento sa pananaliksik thesis

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5 5.